خانه / اخبار

اخبار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چپقان – چرچ لو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چپقان – چرچ لو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چپقان – چرچ لو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چپقان – چرچ لو

ثبت نام مدارس شاهد چپقان – چرچ لو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چپقان – چرچ لودر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چپقان – چرچ لوطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چپقان – چرچ لو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چپقان – چرچ لو مدارس تیزهوشان چپقان – چرچ لو هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چپقان – چرچ لو کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چپقان – چرچ لو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چپقان – چرچ لو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چپقان – چرچ لو : آزمون مدارس تیزهوشان چپقان – چرچ لو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چپقان – چرچ لو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چپقان – چرچ لو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چپقان – چرچ لو : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فتح مقصود – فندقلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان فتح مقصود – فندقلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان فتح مقصود – فندقلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد فتح مقصود – فندقلو

ثبت نام مدارس شاهد فتح مقصود – فندقلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد فتح مقصود – فندقلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد فتح مقصود – فندقلو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فتح مقصود – فندقلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فتح مقصود – فندقلو مدارس تیزهوشان فتح مقصود – فندقلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان فتح مقصود – فندقلو  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فتح مقصود – فندقلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فتح مقصود – فندقلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فتح مقصود – فندقلو : آزمون مدارس تیزهوشان فتح مقصود – فندقلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فتح مقصود – فندقلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فتح مقصود – فندقلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فتح مقصود – فندقلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات

ثبت نام مدارس شاهد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات مدارس تیزهوشان خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات : آزمون مدارس تیزهوشان خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خانقاه بفراجرد – خانقاه سادات  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان المان‌آباد – القیان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان المان‌آباد – القیان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان المان‌آباد – القیان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد المان‌آباد – القیان

ثبت نام مدارس شاهد المان‌آباد – القیان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد المان‌آباد – القیان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد المان‌آباد – القیان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان المان‌آباد – القیان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان المان‌آباد – القیان مدارس تیزهوشان المان‌آباد – القیان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان المان‌آباد – القیان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان المان‌آباد – القیان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان المان‌آباد – القیان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان المان‌آباد – القیان : آزمون مدارس تیزهوشان المان‌آباد – القیان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی المان‌آباد – القیان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی المان‌آباد – القیان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی المان‌آباد – القیان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خشکه‌رود – خلیل‌آباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خشکه‌رود – خلیل‌آباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خشکه‌رود – خلیل‌آباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد خشکه‌رود – خلیل‌آباد

ثبت نام مدارس شاهد خشکه‌رود – خلیل‌آباد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خشکه‌رود – خلیل‌آباد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خشکه‌رود – خلیل‌آباد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خشکه‌رود – خلیل‌آباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خشکه‌رود – خلیل‌آباد مدارس تیزهوشان خشکه‌رود – خلیل‌آباد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان خشکه‌رود – خلیل‌آباد  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خشکه‌رود – خلیل‌آباد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خشکه‌رود – خلیل‌آباد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خشکه‌رود – خلیل‌آباد : آزمون مدارس تیزهوشان خشکه‌رود – خلیل‌آباد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خشکه‌رود – خلیل‌آباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خشکه‌رود – خلیل‌آباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خشکه‌رود – خلیل‌آباد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سولغه – سویناس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سولغه – سویناس کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سولغه – سویناس  را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سولغه – سویناس

ثبت نام مدارس شاهد سولغه – سویناس ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سولغه – سویناس  در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سولغه – سویناس  طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سولغه – سویناس

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سولغه – سویناس مدارس تیزهوشان سولغه – سویناس   هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سولغه – سویناس   کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سولغه – سویناس   

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سولغه – سویناس    اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سولغه – سویناس  : آزمون مدارس تیزهوشان سولغه – سویناس  هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سولغه – سویناس  

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سولغه – سویناس   ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سولغه – سویناس   : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در ...

بیشتر بخوانید »