خانه / اخبار

اخبار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علی بارانی – علی‌آباد کرند

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علی بارانی – علی‌آباد کرند کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان علی بارانی – علی‌آباد کرند را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد علی بارانی – علی‌آباد کرند

ثبت نام مدارس شاهد علی بارانی – علی‌آباد کرند ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد علی بارانی – علی‌آباد کرند در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد علی بارانی – علی‌آباد کرند طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علی بارانی – علی‌آباد کرند

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علی بارانی – علی‌آباد کرند مدارس تیزهوشان علی بارانی – علی‌آباد کرند  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان علی بارانی – علی‌آباد کرند  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی بارانی – علی‌آباد کرند  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی بارانی – علی‌آباد کرند   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علی بارانی – علی‌آباد کرند : آزمون مدارس تیزهوشان علی بارانی – علی‌آباد کرند هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی بارانی – علی‌آباد کرند

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی بارانی – علی‌آباد کرند ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علی بارانی – علی‌آباد کرند  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد : آزمون مدارس تیزهوشان بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد مدارس تیزهوشان بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد

ثبت نام مدارس شاهد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بانیاران تیمور – بانیاران عزیزمراد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

ثبت نام مدارس شاهد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا : آزمون مدارس تیزهوشان سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دانان – دربندعزیز

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دانان – دربندعزیز ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دانان – دربندعزیز  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دانان – دربندعزیز  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دانان – دربندعزیز   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دانان – دربندعزیز : آزمون مدارس تیزهوشان دانان – دربندعزیز هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دانان – دربندعزیز

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دانان – دربندعزیز مدارس تیزهوشان دانان – دربندعزیز  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دانان – دربندعزیز  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دانان – دربندعزیز

ثبت نام مدارس شاهد دانان – دربندعزیز ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دانان – دربندعزیز در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دانان – دربندعزیز طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دانان – دربندعزیز

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دانان – دربندعزیز کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دانان – دربندعزیز را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان رشنش  – زنوری

کارت ورود به جلسه تیزهوشان رشنش  – زنوری کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان رشنش  – زنوری را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد رشنش  – زنوری

ثبت نام مدارس شاهد رشنش  – زنوری ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد رشنش  – زنوری در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد رشنش  – زنوری طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رشنش  – زنوری

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رشنش  – زنوری مدارس تیزهوشان رشنش  – زنوری  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان رشنش  – زنوری  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رشنش  – زنوری  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رشنش  – زنوری   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رشنش  – زنوری : آزمون مدارس تیزهوشان رشنش  – زنوری هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رشنش  – زنوری

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رشنش  – زنوری ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رشنش  – زنوری  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گماره لنگ – گوریچه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گماره لنگ – گوریچه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گماره لنگ – گوریچه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد گماره لنگ – گوریچه

ثبت نام مدارس شاهد گماره لنگ – گوریچه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گماره لنگ – گوریچه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گماره لنگ – گوریچه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گماره لنگ – گوریچه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گماره لنگ – گوریچه مدارس تیزهوشان گماره لنگ – گوریچه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گماره لنگ – گوریچه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گماره لنگ – گوریچه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گماره لنگ – گوریچه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گماره لنگ – گوریچه : آزمون مدارس تیزهوشان گماره لنگ – گوریچه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گماره لنگ – گوریچه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گماره لنگ – گوریچه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گماره لنگ – گوریچه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »