var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

کاردانی به کارشناسی

در این دسته بندی تمامی اطلاعات مورد نیاز مقطع کاردانی به کارشناسی تمامی دانشگاه ها قرار داده شده است.

کاردانی به کارشناسی

در این دسته بندی تمامی اطلاعات مورد نیاز مقطع کاردانی به کارشناسی تمامی دانشگاه ها از قبیل کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری ، کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد ، کاردانی به کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی ، کاردانی به کارشناسی وزارت بهداشت ، پردیس های بین الملل و غیره قرار داده شده است.

تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد

تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد (۱۳۹۷/۰۱/۲۵ )

تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد در واقع آخریت فرصت برای آن دسته از داوطلبان دانشگاه آزاد می باشد که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مورد …

انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد (۱۳۹۷/۰۱/۲۵ )

پس از این که در این چند سال اخیر کنکور سراسری و دانشگاه آزاد ادغام گردید و به صورت مشترک برگزار شد در زمینه انتخاب …

www.azmon.org

www.azmoon.org (۱۳۹۷/۰۱/۱۵ )

www.azmoon.org سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد می باشد. تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد در طول ثبت نام و یا حتی تحصیل خود بار ها به …