var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

انتخاب رشته آزمون وزارت بهداشت

انتخاب رشته آزمون وزارت بهداشت پس از آن صورت می گیرد که نتایج این آزمون از طریق درگاه اینترنتی sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. از این رو اهمیت دارد که داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته در این آزمون شده اند نتیجه تلاش های خود را با انجام درست انتخاب رشته کسب می کنند. اطلاع از زمان و نحوی انجام آن نیز از جمله مهمترین پرسش ها برای داوطلبان می باشد.

اطلاعاتی در زمینه انتخاب رشته آزمون وزارت بهداشت

زمان دقیق فعال شدن انتخاب رشته آزمون وزارت بهداشت چند روز پس از اعلام نتایج آزمون ها می باشد.

برای انتخاب رشته داوطلبان بایستی اطلاعاتی کامل در این زمینه را که در دفترچه انتخاب رشته وجود دارد کسب کنند.

دفترچه انتخاب رشته نیز در همان بازه زمانی که انتخاب رشته فعال می شود در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

انتخاب رشته آزمون وزارت بهداشت به جهت اهمیت موضوع بایستی توسط مشاوران جبره در این زمینه انجام گیرد.

در این صفحه دوستان می توانند تمامی اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب رشته آزمون وزارت بهداشت در تمامی مقاطع ، چه به صورت بدون کنکور و چه با کنکور بدست آورند.