var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

بدون کنکور دانشگاه پیام نور

بدون کنکور دانشگاه پیام نور در مقاطع تحصیلی مختلف مانند کارشناسی ، ارشد و دکتری صورت می پذیرد. بدون کنکور دانشگاه پیام نور براساس سوابق تحصیلی صورت می پذیرد. منظور از سوابق تحصیلی در واقع همان معدل کتبی دیپلم می باشد. در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز بر اساس شرایط خاصی صورت می پذیرد. فراگیر پیام نور جزء دسته بدون کنکور پیام نور محسوب نمی گردد زیرا دارای آزمون می باشد.

درباره بدون کنکور دانشگاه پیام نور

بدون آزمون دانشگاه پیام نور براساس سوابق تحصیلی می باشد.

فراگیر جزء پذیرش با کنکور پیام نور محسوب می گیرد.

ثبت نام بدون کنکور این دانشگاه از طریق سایت سازمان سنجش می باشد.

در کارشناسی ارشد و دکتری ورود بصورت بدون کنکور دارای شرایط خاصی می باشد.

در زیر می توانید تمامی اطلاعات مورد نیاز برای رشته ها و ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور برای تمامی مقاطع را مشاهده نمایید. برای اینکار ابتدا وارد هر مقطع تحصیلی که می خواهید شوید سپس شرایط توضیح داده شده است..

ثبت نام فراگیر دانشگاه پیام نور 97

ثبت نام فراگیر دانشگاه پیام نور 97 (۱۳۹۷/۰۳/۳۰ )

یکی از روش های پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از طریق شرکت در آزمون فراگیر پیام نور می باشد که دارای شرایط …