var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

بدون کنکور علمی کاربردی

بدون کنکور علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته هرساله در دو نیمسال تحصیلی مهر و بهمن ماه انجام می پذیرد.

پذیرش بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی دارای شرایط خاصی می باشد که در ادامه مقاله توضیح خواهیم داد.

توضیحاتی در زمینه بدون کنکور علمی کاربردی

همانطور که گفتیم پذیرش بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی برای هر مقطع تحصیلی دارای شرایطی می باشد.

یکی از مهمترین شرایط پذیرش دانشگاه علمی کاربردی شرط معدل می باشد.

در واقع داوطلبانی که دارای معدل بالایی می باشند شانس قبولی بیشتری نسبا به سایر داوطلبان دارند.

از دیگر ملاک های پذیرش بدون کنکور جامع علمی کاربردی میتوان به :

مرتبط بودن مدرک پایه ،سهمیه شاغل و بومی بودن داوطلب اشاره نمود.

لازم به ذکر می باشد که در پذیرش بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی و پذیرش بدون کنکور کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی داوطلبان در صورت غیر مرتبط بودن مدرک پایه مجاز به ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی  می باشند.

رشته های دانشگاه علمی کاربردی رسانه (۱۳۹۷/۰۴/۲۶ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی رسانه همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …

رشته های دانشگاه علمی کاربردی نور (۱۳۹۷/۰۴/۲۵ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی نور همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کنگان (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی کنگان همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دیلم (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دیلم همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دشتی (۱۳۹۷/۰۴/۲۱ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دشتی همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. این …