var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

بدون کنکور پیام نور

بدون کنکور پیام نور یکی از طریقه های آسان برای داوطلبان جهت ورورد به دانشگاه می باشد. این طریقه پذیرش در دانشگاه معمولا همه ساله مورد توجه داوطلبان تحصیل در این دانشگاه قرار می گیرد.

توضیحاتی در زمینه بدون کنکور پیام نور

پذیرش بدون آزمون دانشگاه پیام نور در تمامی مقاطع از جمله:

جمله کارشناسی ، ارشد و دکتری صورت می گیرد.

بخشی از پذیرش بدون آزمون دانشگاه پیام نور:

در واقع پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی است که در این نوع از پذیرش:

معدل آخرین مقطع تحصیلی لحاظ می شود.

لیست رشته هایی که در تمامی مقاطع بدون کنکور پذیرش دارد:

تحت عنوان دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

در این صفحه داوطلبان عزیز می توانند تمامی اطلاعات مورد نیاز برای بدون کنکور پیام نور و انواع مختلف آن و لیست رشته هایی را که از این طریق دانشجو پذیرش دارند را بدست آورند.