var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

برنامه ریزی کنکور

برنامه ریزی کنکور یکی از پایه ها و گام های اصلی برای رسیدن به موفقیت در کنکور سراسری می باشد. از این رو داوطلبان بایستی داشتن یکی برنامه منسجم و کارشناسی شده را در زمینه کنکور امری مهم تلقی کنند و برنامه ای ویژه برای کنکور خود داشته باشند. چرا که یکی از ابزار های مهم برای اماده سازی کنکور سراسری داشتن برنامه مناسب برای آن است.

توضیحاتی در زمینه برنامه ریزی کنکور

داوطلبان در برنامه ریزی خود برای کنکور توجه ویژه ای برای دروسی که ضریب بالای دارند داشته باشند.

در برنامه ریزی کنکور بایستی به گونه ای منابع چیده شود که:

مطالعه آنها باعث تکراری شدن و همچنین عدم رغب داوطلبان نشود.

چیدمان دروس به صورت روزانه ترکیبی از دروس عمومی و تخصصی باشد.

تنها بر یکی از منابع در طول روز تمرکز نشود.

در این صفحه داوطلبان عزیز می توانند تمامی اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی کنکور در تمامی مقاطع از جمله کنکور سراسری را بدست آورند.

برنامه ریزی کنکور زبان

برنامه ریزی کنکور زبان (۱۳۹۷/۰۲/۲۴ )

گروه زبان نیز به مانند گروه هنر جزء گروه های شناور به حساب می آید که در آن داوطلبان سایر گروه ها نیز می توانند …

انتخاب رشته کنکور انسانی

برنامه ریزی کنکور هنر (۱۳۹۷/۰۲/۲۳ )

گروه آزمایشی هنر در کنار زبان جزء گروه هایی می باشد که داوطلبان از سایر گروه ها نیز می توانند در این آزمون شرکت نمایند. …

برنامه ریزی کنکور ریاضی

برنامه ریزی کنکور ریاضی (۱۳۹۷/۰۲/۲۳ )

در مطالب قبل که در زمینه برنامه برنامه یزی کنکور تجربی و برنامه ریزی کنکور انسانی بیان کردم که پروسه برنامه ریزی کنکور سراسری برای …

برنامه ریزی کنکور انسانی

برنامه ریزی کنکور انسانی (۱۳۹۷/۰۲/۲۳ )

برای کسب موفقیت در هر هدفی ناگزیر به ارائه یک برنامه جهت رسیدن به آن هدف هستیم. حال اگر این هدف در ارتباط با آینده …

انتخاب رشته کنکور انسانی

برنامه ریزی کنکور تجربی (۱۳۹۷/۰۲/۲۲ )

یکی از اصلی ترین گام ها در مسیر آماده سازی داوطلب برای کنکور سراسری تجربی برای داوطلبان برنامه ریزی کنکور تجربی می باشد. چرا که …