/** Mega Menu CSS: fs **/

همیشه انتخاب بهتری نیز هست ، انتخاب بهتر را از گروه سپید بخواهید.

بعثت 2

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بعثت 2 (۱۳۹۷/۰۴/۱۱ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بعثت 2 همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. …