/** Mega Menu CSS: fs **/

بعثت 3

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بعثت 3 (۱۳۹۷/۰۴/۱۱ )

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بعثت 3 همه ساله در مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی و در رشته های گوناگون اقدام به پذیرش دانشجو دارد. …