همیشه انتخاب بهتری نیز هست ، انتخاب بهتر را از گروه سپید بخواهید.

بنياد شهيد و امور ايثارگران استان آذربایجان شرقی