var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

تکمیل ظرفیت کنکور

تکمیل ظرفیت کنکور آخرین مرحله برای پذیرش دانشگاه برای داوطلبانی است که از ورود به دانشگاه جا مانده اند. به این صورت که برخی از رشته محل ها وجود دارد که ظرفیت خالی دارند و دانشگاه نیز تمایل دارد این ظرفیت خالی را پر کند در این حالت اعلام ظرفیت برای این رشته ها را می کند.

توضیحاتی در زمینه تکمیل ظرفیت کنکور

تکمیل ظرفیت کنکور معمولا در دو نوبت مهر و بهمن ماه صورت می گیرد.

این تکمیل ظرفیت برای ورودی مهر ماه معمولا در اواسط مهر ما در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.

در تکمیل ظرفیت کنکور دفترچه ای با با همین عنواد در سامانه قرار می گیرد که داوطلبان با توجه به اطلاعاتی که در این دفترچه قرار دارد بایستی اقدام به انتخاب رشته نمایند.

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه های سراسری از طریق سایت سنجش sanjesh .org انجام می گیرد.

برای دانشگاه آزاد نیز از طریق سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد azmoon.org انجام می گیرد.

در این صفحه داوطلبان عزیز می توانند تمامی اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل ظرفیت کنکور را بدست آورند.

دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور دکتری سراسری

تکمیل ظرفیت دکتری سراسری (۱۳۹۷/۰۲/۲۱ )

پس از این که داوطلبان قبول شده در مرحله اعلام نتایج مشخص گردیدند و اقدام به ثبت نام نمودند معمولا برخی از ظرفیت رشته محل …

دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور سراسری

دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور سراسری (۱۳۹۷/۰۲/۱۶ )

برای شرکت در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری اولین اقدام دریافت و مطالعه دقیق دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور سراسری می باشد. این دفترچه که در بازه …

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری (۱۳۹۷/۰۲/۱۶ )

دانشگاه سراسری همه ساله به منظور  کامل نمودن ظرفیت های خالی مانده خود اقدام به برگزاری تکمیل ظرفیت کنکور سراسری می نماید. در واقع می …

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد (۱۳۹۷/۰۲/۰۳ )

آخرین فرصت ورود به دانشگاه در کشور تکمیل ظرفیت می باشد. دانشگاه آزاد نیز به مانند دیگر دانشگاه های کشور همه ساله برای دو ورودی …

تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد

تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد (۱۳۹۷/۰۱/۲۵ )

تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد در واقع آخریت فرصت برای آن دسته از داوطلبان دانشگاه آزاد می باشد که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مورد …