var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

دفترچه دانشگاه آزاد

دفترچه دانشگاه آزاد به دو صورت بر روی سایت دانشگاه آزاد منتشر می شود.

دفترچه ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد و دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد همزمان با شروع ثبت نام دانشگاه آزاد بر روی سایت www.azmoon.org قرار می گیرد.

اطلاعاتی در زمینه دفترچه ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد

تمامی اطلاعاتی که مربوط به فرایند ثبت نام دانشگاه آزاد می باشد در قالب دفترچه ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد و دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد منتشر می شود.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد شامل:

1- لیست مراکز دانشگاه آزاد به تفکیک استان ها

2- لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد.

داوطلبان عزیز می توانند با دانلود دفترچه دانشگاه آزاد ،

تمامی اطلاعات مربوط به ثبت نام را داشته باشند.

همچنین دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد نیز در همه مقاطع پس از اعلام نتایج آزمون ها بصورت مجزا بر روی سایت دانشگاه آزاد قرار می گیرد.

دفترچه دانشگاه آزاد

دفترچه دانشگاه آزاد (۱۳۹۷/۰۲/۰۳ )

دانشگاه آزاد به منظور ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط همه ساله در بازه های زمانی مشخص با انتشار دفترچه دانشگاه آزاد مراحل این ثبت …