var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

دفترچه پیام نور

دفترچه پیام نور درواقع دفترچه های راهنمایی برا هر کدام از بخش ها می باشد. این دفترچه ها معمولا دارای یک سری شرایط و ضوابط انجام می باشند که داوطلبان در هر کدام از مراحل ورود به دانشگاه نیاز به دانستن این ضوابط هستند.

توضیحاتی در زمینه دفترچه پیام نور

به طور کلی دفترچه پیام نور شامل دفترچه های:

انتخاب رشته کنکور سراسری و تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور می شود.

هر کدام از این دفترچه ها در بازه های زمانی خاصی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

تمامی این دفترچه ها از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی اینترنتی:

sanjesh.org در بخش پیام نور این سایت در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

کاربرد های متفاوتی برای هر کدام از این دفترچه ها در نظر گرفته شده است .

در این صفحه داوطلبان عزیز می توانند تمامی اطلاعات مورد نیاز برای دفترچه پیام نور  و انواع مختلف آن را بدست آورند.