var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

رشته های دانشگاه علمی کاربردی

رشته های دانشگاه علمی کاربردی دارای تنوع بسیار بالایی می باشند که در واقع برای هر نوع صنفی رشته وجود دارد. رشته های دانشگاه علمی کاربردی در چهار گروه صنعت ، کشاورزی ، فرهنگ و هنر و مدیریت و خدمات اجتماعی قرار دارند.

همچنین لیست رشته های علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی با هم دیگر فرق دارد.

اطلاعاتی درباره لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی

تنوع رشته های دانشگاه علمی کاربردی در مقطع کارشناسی بسیار کمتر از دو مقطع قبلی می باشد.

پذیرش رشته های علمی کاربردی بصورت بدون کنکور می باشد البته در مقطع کاردانی و کارشناسی.

همچنین پذیرش رشته های علمی کاربردی بصورت آزاد و شاغل صورت می پذیرد.

پذیرش رشته های علمی کاربردی معمولا براساس معدل کل دیپلم و معدل کاردانی صورت می پذیرد.

در زیر کلیه اطلاعاتی که در ارتباط با لیست رشته های علمی کاربردی یا در واقع لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی می خواهید قرار داده شده است.

رشته های علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی (۱۳۹۷/۰۲/۰۳ )

یکی از ویژگی های خاص دانشگاه علمی کاربردی در زمینه رشته های علمی کاربردی می باشد. به این شکل که این رشته ها از حالت …

سامانه هم آوا (۱۳۹۷/۰۱/۰۸ )

سامانه هم آوا که قبلا با نام سامانه سجاد شناخته می شد ، سامانه ای است که مختص دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی است و کاربرد …