var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

رشته های پیام نور

رشته های پیام نور یکی از متنوع ترین ها و پر طرفدارترین ها به حساب می آید. رشته هایی که برای دانشگاه پیام نور در نظر گرفته شده است نیز از لحاظ تنوع سطح مناسبی را دارند که این عامل باعث مورد توجه قرار گرفتن این رشته ها از سوی داوطلبان شده است.

توضیحاتی در زمینه رشته های پیام نور

رشته های پیام نور در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تعریف شده است.

رشته های دانشگاه پیام نور به مانند دیگر دانشگاه ها در زیرگروه های:

فنی و مهندسی ، علوم انسانی ، علوم پایه ، هنر و زبان خارجی تقسیم شده است.

نوع پذیرش در رشته های دانشگاه پیام نور با کنکور و بدون کنکور می باشد.

از این رو لیست رشته هایی که با کنکور پذیرش می شود ممکن است ،

متفاوت با لیست رشته های بدون کنکور این دانشگاه باشد.

در این صفحه داوطلبان عزیز می توانند تمامی اطلاعات مورد نیاز برای رشته های پیام نور در تمامی مقاطع و همچنین با کنکور یا بدون کنکور را بدست آورند.

رشته های دانشگاه پیام نور واحد زهک (۱۳۹۷/۰۵/۱۶ )

رشته های دانشگاه پیام نور واحد زهک در زیر قرار داده شده است که می توانید مشاهده کنید. در ادامه توضیح مختصری درباره دانشگاه پیام …

رشته های دانشگاه پیام نور واحد خاش (۱۳۹۷/۰۵/۱۴ )

رشته های دانشگاه پیام نور واحد خاش در زیر قرار داده شده است که می توانید مشاهده کنید. در ادامه توضیح مختصری درباره دانشگاه پیام …

رشته های دانشگاه پیام نور واحد مجن (۱۳۹۷/۰۵/۱۲ )

رشته های دانشگاه پیام نور واحد مجن در زیر قرار داده شده است که می توانید مشاهده کنید. در ادامه توضیح مختصری درباره دانشگاه پیام …

رشته های دانشگاه پیام نور واحد شوش (۱۳۹۷/۰۴/۳۱ )

رشته های دانشگاه پیام نور واحد شوش در زیر قرار داده شده است که می توانید مشاهده کنید. در ادامه توضیح مختصری درباره دانشگاه پیام …

رشته های دانشگاه پیام نور واحد راز (۱۳۹۷/۰۴/۲۶ )

رشته های دانشگاه پیام نور واحد راز در زیر قرار داده شده است که می توانید مشاهده کنید. در ادامه توضیح مختصری درباره دانشگاه پیام …