var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

زمان ثبت نام دانشگاه پیام نور

زمان ثبت نام دانشگاه پیام نور با توجه به اینکه هر سال با سال قبل متفاوت می باشد مشکلاتی را برای اکثر دانشجویان بوجود می آورد. زمان ثبت نام دانشگاه پیام نور برای رشته های با کنکور که در واقع همان زمان ثبت نام کنکور سراسری همان مقطع می باشد. ولی زمان ثبت نام رشته های بدون کنکور پیام نور متفاوت بوده و در سال صورت می پذیرد که یکبار برای مهر ماه و یکبار برای ورودی بهمن ماه که معمولا متفاوت ازهم می باشند.

درباره زمان ثبت نام دانشگاه پیام نور

زمان ثبت نام دانشگاه پیام نور  رشته های با کنکور با کنکور سراسری یکی می باشد.

زمان ثبت نام رشته های بدون کنکور پیام نور در سال دوبار است برای مهر و بهمن ماه.

برای مهر ماه معمولا تیر ماه ثبت نام انجام می گیرد ولی ه سال متفاوت می باشد.

برای بهمن ماه معمولا دی ماه زمان ثبت نام پیام نور است که باز هم متفاوت است.

در زیر می توانید زمان ثبت نام دانشگاه پیام نور را بطور دقیق ببینید تا از ثبت نام جا نمانید.

ثبت نام فراگیر دانشگاه پیام نور 97

ثبت نام فراگیر دانشگاه پیام نور 97 (۱۳۹۷/۰۳/۳۰ )

یکی از روش های پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از طریق شرکت در آزمون فراگیر پیام نور می باشد که دارای شرایط …

زمان ثبت نام پیام نور

زمان ثبت نام پیام نور (۱۳۹۷/۰۲/۰۴ )

دانشگاه پیام نور با دارا بودن واحد های دانشگاهی متعدد در سراسر کشور بخش قابل توجهی از ظرفیت دانشگاهی را به خود اختصاص داده است. …