var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

شهریه علمی کاربردی

شهریه علمی کاربردی یکی از مهمترین سوالات متداول متقاضیان ورود به دانشگاه علمی کاربردی می باشد.

شهریه دانشگاه علمی کاربردی همچنین با توجه به اینکه نسبت به میزان شهریه سایر دانشگاه ها نسبتا پایین تر می باشد یکی از عوامل جذب داوطلبان برای تحصیل در این دانشگاه نیز به شمار می آید.

اطلاعاتی در زمینه شهریه علمی کاربردی

شهریه کاردانی علمی کاربردی و شهریه کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی به مانند سایر دانشگاه ها شامل شهریه ثابت و شهریه متغیر می باشد.

داوطلبان پس از پذیرش در دانشگاه علمی کاربردی:

در ابتدا باید شهریه ثایت دانشگاه علمی کاربردی را واریز نموده تا مجاز به انتخاب واحد شوند.

همچنین تا قبل از شروع امتحانات هر ترم نیز فرصت واریز شهریه متغیر دانشگاه علمی کاربردی برای دانشجویان عزیز می باشد.

نحوه پرداخت شهریه علمی کاربردی :

بصورت اینترنتی و از طریق سامانه آموزشی این دانشگاه می باشد.

همزمان با شروع پذیرش دانشگاه علمی کاربردی برای نیمسال تحصیلی جدید،

شهریه علمی کاربردی مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه نیز اعلام می گردد.

شهریه علمی کاربردی

شهریه علمی کاربردی (۱۳۹۷/۰۲/۰۳ )

برای آن دسته از دانشگاه های کشور که برای تحصیل در آنها دانشجویان بایستی شهریه پرداخت نمایند اطلاع از میزان آن اهمیت دارد. دانشگاه علمی …