var wp_posts_carousel_url="https://sepid.org/wp-content/plugins/wp-posts-carousel/";

همیشه انتخاب بهتری هم هست ، انتخاب بهتر را از ما بخواهید.

مدارس

مدارس در کشور ما واژه ای است که جنبه های زیادی از سیستم های آمورشی را می پوشاند. وجود مدارس متنوع و زیاد که هر کدام برای خود قوانین و شرایط خاصی را دارند از یک سو دارای مزیت و از یک سو دارای معایبی هست. مدرسه هاییی مانند: تیزهوشان ، نمونه دولتی ، غیرانتفاعی ، دولتی ، فرهنگ و … سبب شده است که حق انتخاب دانش آموزان بیش تر شود. از سوی دیگر سبب گردیده تا استرس وارد شده بر خانواده و خود دانش آموز بیش از بیش بیشتر گردد.

درباره مدارس

مدارس شامل تیزهوشان ، نمونه دولتی ، شاهد ، غیرانتفاعی ، فرهنگ ، ماندگار و … می باشند.

هر کدام از این مدرسه ها شیوه های پذیرش خاصی دارند و آزمون متفاوتی دارند.

هر کدام از مدرسه ها مزایا و معایب خاص خود را دارند.

باید براساس روحیه دانش آموز مدرسه مناسب انتخاب گردد.

در این صفحه کلیه اطلاعاتی که درباره مدارس کشور می خواهید قرار داده شده است.

hoosh.medu.ir

hoosh.medu.ir (۱۳۹۷/۰۳/۲۲ )

پس از تغییراتی که در زمینه نحوه پذیرش در مدارس نمونه دولتی و مدارس تیزهوشان ششم به هفتم ایجاد گردید و در آن برگزاری آزمون …

ثبت نام آزمون سنجش هوش ششم به هفتم

ثبت نام آزمون سنجش هوش ششم به هفتم (۱۳۹۷/۰۳/۱۹ )

پس از اعمال تغییرات گسترده ای که در زمینه ثبت نام ، پذیرش و برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان و مدارس نمونه دولتی صورت گرفت ابهامات …

شرایط جهش تحصیلی (۱۳۹۷/۰۳/۱۴ )

برای آن دسته از دانش آموزانی که معمولا از سطح بالا تری به نسبت هم کلاسان خود در زمینه درسی و فعالیت های اجتماعی برخوردارند …

نرم افزار تخمین رتبه آزمون تیزهوشان

کلید سوالات آزمون نمونه دولتی (۱۳۹۷/۰۳/۱۰ )

پس از اعمال تغییرات گسترده ای که در زمینه آزمون مدارس نمونه دولتی و همچنین مدارس تیزهوشان صورت گرفت مراحل ثبت نام و برگزاری آزمون …

نرم افزار تخمین رتبه آزمون تیزهوشان

کلید سوالات آزمون تیزهوشان (۱۳۹۷/۰۳/۱۰ )

پس از این که داوطلبان تحصیل در مدارس تیزهوشان برای ثبت نام آزمون تیزهوشان اقدام نمودند بایستی در 11 خرداد برای برگزاری آزمون ورودی این …

نرم افزار تخمین رتبه آزمون تیزهوشان

اعتراض به نتایج آزمون نمونه دولتی (۱۳۹۷/۰۳/۰۹ )

پس از این که داوطلبان در آزمون مدارس نمونه دولتی شرکت نمودند و در خرداد ماه اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی از طریق سامانه  www.azmoon.medu.ir …

اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان

اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان (۱۳۹۷/۰۳/۰۹ )

پس از اعمال تغییراتی که در زمینه آزمون مدارس تیزهوشان به وجود آمد داوطلبان تحصیل در این مدارس در اواخر فروردین ماه اقدام به ثبت …

انتخاب رشته کنکور 97

انتخاب رشته نهم به دهم (۱۳۹۷/۰۳/۰۷ )

اولین مرحله و یا شاید یکی از مراحل بسیار مهم در مسیر تحصیلی افراد می تواند همین انتخاب رشته نهم به دهم باشد. این مرحله …