همیشه انتخاب بهتری نیز هست ، انتخاب بهتر را از گروه سپید بخواهید.

پیراپزشکی

پیراپزشکی را می توان رشته های مرتبط با بخش پزشکی نیز نامید. این رشته ها ، معمولا رشته های بسیار پر طرفداری می باشند زیرا از لحاظ بازار کاری بسیار وضعیت بهتری نسبت به بقیه رشته ها دارند. رشته های پیراپزشکی زیر نظر وزارت بهداشت می باشند تا مقطع کارشناسی با آزمون سراسری دانشجو می گیرند ولی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهدشات با آزمون خود دانشجو می پذیرد.

درباره رشته های پیراپزشکی

رشته های پیراپزشکی شامل رشته های بسیار پرطرفدار مانند پرستاری ، مامایی و غیره هستند.

از لحاظ باز کاری آینده بسیار خوبی در مقایسه با بقیه رشته ها دارند.

در هر مقطعی نمی توان وارد این رشته ها شد.

رشته های نسبتا سختی می باشند و پشتکار زیادی می خواهد.

قبولی در این رشته های سخت تر از رشته های دیگر می باشد.

این رشته ها بصورت بدون کنکور ارائه نمی شوند مگر در شرایط خاص.

در این صفحه می توانید تمامی اطلاعاتی که درباره ثبت نام با کنکور ، بدون کنکور ، لیست رشته ها و هر اطاعات دیگری درباره رشته های پیراپزشکی بدست آورید.

لیست رشته های پیراپزشکی

لیست رشته های پیراپزشکی (۱۳۹۷/۰۱/۳۰ )

وزارت بهداشت در مقاطع مختلفی اقدام به پذیرش دانشجو می کند. این پذیرش در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته نیز می باشد. در …